Zeescouting

Aargh!

De term ‘ploeg’ dekt hier een heel andere soort lading dan de andere ploegen. De term ‘ploeg’ en ‘commissaris(esse)’ wordt hier gehanteerd omdat dit de internationaal gebruikte term is.

De ploeg Zeescouting behartigt niet de belangen van een bepaalde leeftijdstak, maar begeleidt allen die het spel van scouting spelen op en rond het water. De ploeg Zeescouting belichaamt de werking van zeescouts en zeegidsen, zorgt voor specifieke nautische vorming en behartigt nautische belangen van de verschillende zeescoutinggroepen.

Internationaal

De ploeg Zeescouting behartigt uiteraard ook de belangen van de zeescoutinggroepen op de nationale vergaderingen van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Op de Verbondscommissie en de Pedagogische Commissie is steeds een vertegenwoordiger van de ploeg Zeescouting aanwezig.
Maar de ploeg Zeescouting is ook actief buiten Scouts en Gidsen Vlaanderen. Zo is de ploeg ook aanwezig op de vergaderingen van de Nautische Jeugdraad, de kleine vlootraad van het waterwerk van Scouting Nederland en het internationale zeescoutscongres EUROSEA.

Promotie

De ploeg zeescouting probeert ook om zeescouting in Vlaanderen meer bekendheid te geven. Hiervoor hebben we een leuke promotiefolder en een levensgrote infostand ter beschikking. Dit materiaal wordt graag ter beschikking gesteld van zeescoutingroepen die een of andere manifestatie organiseren.

In Gouw Opsinjoor kunnen we deze zeescouts-groep terugvinden:
- Rupera - Willeboek

Contacteer gerust onze AGC Zeescouting voor je kleine en grote zorgen, vragen, problemen, … .
zeescoutswillebroek@gouwopsinjoor.be
 
Je kan ook altijd eens een kijkje nemen zeescouting op: