Districten

Gouw Opsinjoor telt vijf districten:

In elk district zijn er een tiental groepen.

Per district zijn er één of meerdere districtscommissarissen (DC).
Zij ondersteunen de groepen en zijn eigenlijk voor de groepsleiding, wat zij zijn voor hun leiding.